Bijzondere verrichtingen

Parkeren

Door middel van:

  • File parkeren
  • Vaak parkeren

Omkeren

Door middel van:

  • Keren 3 steken
  • Halve draai
  • Bocht achteruit

Stopopdracht

Hellingproef

Omkeeropdracht

Bij de omkeeropdracht krijg je van je examinator al rijdende te horen dat je op een plek waar dit is toegestaan de auto moet te keren. Er zijn meerdere manieren waarop je dit kunt doen. Door middel van een halve draai, steken of een bocht achteruit. Tijdens de lessen leer je hoe je deze kunt succesvol kunt uitvoeren.

Parkeeropdracht

Bij een parkeeropdracht (fileparkeren of vak parkeren) krijg je van je examinator te horen dat je  op een opgegeven locatie de auto moet parkeren, bijv. op een parkeerplaats bij een winkelcentrum. Er zijn meerdere manieren waarop je dit kunt uitvoeren.  Ook dit leer je tijdens de rijlessen. Als je eenmaal geparkeerd bent, dien je veilig de parkeerplaats te verlaten.

Stopopdracht

De derde opdracht die je zou kunnen verwachten is een stopopdracht. Bij de stopopdracht  moet je zo kort mogelijk achter een voertuig stoppen. Dit kan aan de rechterkant van de weg, maar ook aan de linkerkant. Als je dit hebt gedaan, dien je aansluitend weer deel te nemen aan het wegverkeer. Belangrijk hierbij is dat er nog voldoende ruimte is tussen jou en het voertuig voor je om eenvoudig de weg op te kunnen. Je moet dus zo dicht mogelijk achter een voertuig stoppen, waarbij er uiteraard wel voldoende ruimte tussen jou en het voertuig voor je is om eenvoudig te kunnen wegrijden.